poniedziałek, 6 marca 2017

„Gdyby to Żydzi mieliby was, Polaków ratować, nie ocalałby żaden Polak”...

Z portalu Legion...Pierwsze znaczące osadnictwo żydowskie w Polsce miało miejsce w XIV wieku, wcześniej (IX, X wiek) były to ilości śladowe – liczone w dziesiątkach, setkach najwyżej.
O bajkach i legendach żydowskich i historycznych faktach, o motywach sprowadzenia Żydów do Polski przez króla Kazimierza Wielkiego, w kontekście relacji polsko-żydowskich, opowiada historyk dr Ewa Kurek...


Jüdischer Ordnungsdienst (policja żydowska), getto warszawskie, maj 1941. (Fot. Wikipedia)

Pierwsze znaczące osadnictwo żydowskie w Polsce miało miejsce w XIV wieku, wcześniej (IX, X wiek) były to ilości śladowe – liczone w dziesiątkach, setkach najwyżej.

O bajkach i legendach żydowskich i historycznych faktach, o motywach sprowadzenia Żydów do Polski przez króla Kazimierza Wielkiego, w kontekście relacji polsko-żydowskich, opowiada historyk dr Ewa Kurek.
 • O źródłach żydowskich zaprzeczających tezie o polskim antysemityzmie
 • O wyzysku biedoty żydowskiej przez kahały
 • O znikomym odsetku Żydów pomagających Polakom w walce o niepodległość
 • O wojnach chasydzkich: żydowsko-żydowskich w XIX wieku
 • Muzeum Żydów Polskich bez polskich Żydów
 • Chasydzi – ofiary holocaustu
 • Odezwa Joachima Lelewela do Żydów
 • Odrzucenie żądań żydowskich dotyczących autonomii i podziału Polski (1919); początek szkalowania Polski
 • Samoizolacja Żydów w XX wieku
 • Tragiczna pomyłka Żydów w stosunku do Niemców – złudzenia autonomii otrzymanej od hitlerowców – finansowanie budowy murów getta Warszawskiego przez Żydów (!)
 • Zgoda Judenratów na wywożenie Żydów do obozów zagłady
 • O szokującym stosunku Żydów do życia w czasie wojny (wydawanie na śmierć osób starszych i dzieci)
Gdyby to Żydzi mieliby was, Polaków ratować, nie ocalałby żaden Polak
(wypowiedź Żydówki uratowanej z holocaustu przez Polaków; cytowała Ewa Kurek)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

komentarze